Jak się zapisać 2018-01-21T15:47:18+00:00

JAK SIE ZAPISAĆ ?

Dla kandydata

Na naukę nigdy nie jest za późno. Najstarsza nasza uczennica (rok ur. 1955) w 2015 roku wzorowo zdała maturę i obecnie studiuje na Uniwersytecie Szczecińskim. Spełniaj swoje marzenia. Skończ szkołę średnią, zdaj maturę i idź na studia. Warto! Trzymamy kciuki.

Jak się zapisać

Zapisać się można osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty e-mail lub przy pomocy formularza na stronie.

Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności. Są nam potrzebne tylko świadectwo z ostatniej ukończonej szkoły lub wskazanie placówki, w której kontynuowałeś naukę.

Wymagane dokumenty

  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (osoby urodzone przed 1986r.) – Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podstawie świadectwa ukończenia zostaną przyjęci do klasy 2.
  • 3 zdjęcia
  • Wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły ( formularz do pobrania)

Zgoda opiekuna prawnego oraz pisemne uzasadnienie decyzji dlaczego uczeń/uczennica nie może kontynuować nauki w szkole dla młodzieży – w przypadku osób poniżej 18 roku życia

PODANIE DO SZKOŁY
zapisy szkoła sukces