Zjazdy 2017-12-20T08:55:13+00:00

SYSTEM NAUKI – ZJAZDY

Zjazdy odbywają się w co drugi weekend – w sobotę i niedzielę.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:15 i kończą o 16:00

Godzina lekcyjna trwa 45 minut, po każdych dwóch godzinach lekcyjnych jest 10 minutowa przerwa, podczas której słuchacze mogą skorzystać z darmowej kawy i herbaty.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach. W każdej do dyspozycji nauczycieli znajdują się projektory multimedialne i wszelkie pomoce naukowe.

Zajęcia z informatyki odbywają się na nowoczesnych laptopach.

Do dyspozycji słuchaczy jest również bogato wyposażona czytelnia.

W szkole panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca bezstresowemu zdobywaniu wiedzy. Uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z kserokopiarki i Internetu.

Po zdaniu wszystkich egzaminów, słuchacze otrzymują Państwowe świadectwo ukończenia liceum, które jest dokumentem poświadczającym posiadanie średniego wykształcenia. Następnie absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu kontynuować naukę na wszystkich wyższych uczelniach w Polsce i krajach Unii Europejskiej.