Strona Główna 2023-08-21T11:50:29+00:00

CENTRUM EDUKACJI SUKCES

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, nasze zajęcia prowadzimy w systemie zaocznym.
Liceum dostosowane jest do oczekiwań słuchaczy, którzy traktowani są w sposób indywidualny.
Zatrudniamy profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną kadrę doświadczonych nauczycieli z najlepszych szkół średnich.
Gwarantujemy Państwu miłą, ciepłą i przyjazną atmosferę, która sprzyja bezstresowemu zdobywaniu wiedzy.
Do naszej szkoły uczęszczają słuchacze z krajów Unii Europejskiej, m.in. z Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
Liceum dla Dorosłych „Sukces” to także kursy przygotowujące młodzież i dorosłych do egzaminu maturalnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SYSTEM ZAOCZNY

Liceum zaoczne w Szczecinie zaprasza. Zajęcia w naszej szkole odbywają się systemie zaocznym w co drugą sobotę i niedzielę w godzinach od 8:15 do 16:00. Nauka w szkole trwa cztery lata.

Uczniowie po potrzymaniu absolutorium mogą przystąpić w naszym liceum dla dorosłych do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu kontynuować naukę na wszystkich Wyższych Uczelniach w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Realizowane przedmioty podstawowe:
Język polski
Język angielski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Informatyka
Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty uzupełniające:
Przyroda
Historia i społeczeństwo

Ważne! Zgodnie z nową Reformą Systemu Oświaty licea trzyletnie zostały wygaszone i zastąpione liceami, w których nauka trwa cztery lata.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EGZAMIN MATURALNY

Uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego (nowa formuła) musi zdać następujące przedmioty w formie podstawowej:
– Język polski (część pisemna i ustna)
– Matematyka (część pisemna)
– Język obcy nowożytny (część pisemna i ustna)
oraz przynajmniej jeden wybrany przedmiot w formie rozszerzonej (część pisemna).

Maksymalnie uczeń może wybrać cztery przedmioty w formie rozszerzonej.
Niezaliczenie lub słabe zaliczenie poniżej 30% przedmiotu dodatkowego nie wpływa na zdanie matury. Aby zdać maturę słuchacz musi zdać na minimum 30% obowiązkowe przedmioty w formie podstawowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sekretariat szkoły:

pn-pt 8:00-15:00
sb-nd 8:00-16:00
tel./fax 91 48 50 425
ul. Św. Kingi 2
71-032 Szczecin

Napisz do nas na adres
e-mail: sekretariat@scesukces.pl

lub skorzystaj z formularza w dziale KONTAKT

Właściciel – sekretariat

pn-nd 9:00-20:00
tel./fax 91 48 50 425
tel. 502 044 201