System zaoczny 2023-08-21T11:53:01+00:00

SYSTEM NAUKI – SYSTEM ZAOCZNY

Zajęcia w naszej szkole odbywają się systemie zaocznym w co drugą sobotę i niedzielę w godzinach od 8:15 do 16:00. Nauka w szkole trwa cztery lata.

Uczniowie po potrzymaniu absolutorium mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu kontynuować naukę na wszystkich Wyższych Uczelniach w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Realizowane przedmioty podstawowe:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Geografia
 • Informatyka
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty uzupełniające:

 • Przyroda
 • Historia i społeczeństwo

Ważne! Zgodnie z nową Reformą Systemu Oświaty licea trzyletnie będą wygaszane i zastąpione liceami, w których nauka będzie trwała cztery lata.