Matura 2017-12-22T07:48:31+00:00

SYSTEM NAUKI – MATURA

Uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego (nowa formuła) musi zdać następujące przedmioty w formie podstawowej:

  • Język polski (część pisemna i ustna)
  • Matematyka (część pisemna)
  • Język obcy nowożytny (część pisemna i ustna)

oraz przynajmniej jeden wybrany przedmiot w formie rozszerzonej  (część pisemna).

Maksymalnie uczeń może wybrać cztery przedmioty w formie rozszerzonej.

Niezaliczenie lub słabe zaliczenie poniżej 30% przedmiotu dodatkowego nie wpływa na zdanie matury. Aby zdać maturę słuchacz musi zdać na minimum 30% obowiązkowe przedmioty w formie podstawowej.

Stara formuła (uczniowie LO, którzy ukończyli szkołę w 2014 roku i wcześniej):

  • Język polski (część pisemna i ustna)
  • Matematyka (część pisemna)
  • Język obcy nowożytny (część pisemna i ustna)