Historia 2017-12-20T08:54:04+00:00

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek Szkoły Podstawowej nr 54 (słynny „Maciuś”). Jednak wyposażenie sali lekcyjnych nie było przystosowane dla dorosłych osób. W związku z tym w 2005 roku przenieśliśmy się do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. Czujemy się tutaj komfortowo. W ciągu 15 lat naszego istnienia, szkołę ukończyło ok. 600 absolwentów. 80% przystąpiło do egzaminu maturalnego, którego zdawalność waha się między 95-99%. Prawie wszyscy nasi absolwenci ukończyli wyższe uczelnie w kraju i za granicą. Odnoszą sukcesy w pracy zawodowej i życiu osobistym.