Projekty Unijne 2017-12-20T08:54:38+00:00

PROJEKTY UNIJNE

Wychodząc naprzeciw osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i osobom niepełnosprawnym, nawiązaliśmy współpracę w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Przy ich pomocy zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W latach 2010-2013 „Przyjazna szkoła – średnie wykształcenie i matura dla każdego” oraz 2012-2015 „Niepełnosprawności mówimy nie – średnie wykształcenie i matura dla każdego”. Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie otrzymaliśmy podziękowania za wzorową realizację projektów. 80% uczestników przystąpiło do egzaminu maturalnego i wszyscy zdali go z wynikiem pozytywnym.