Zaliczenia i egzaminy 2018-02-27T17:16:00+00:00

ZALICZENIA I EGZAMINY

zaliczenia i egzaminy liceum sukces

Chcąc zdać semestr, musisz mieć minimum 50% frekwencji na wszystkich zajęciach szkolnych. Z każdego przedmiotu piszesz w domu pracę semestralną na wybrany temat z listy podanej przez nauczyciela i dostarczasz ją nauczycielowi przedmiotu najpóźniej jeden zjazd przed wyznaczonym terminem zaliczenia. Zaliczenia odbywają się jeden raz w semestrze, w formie ustnej i pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, język polski i język angielski. Z pozostałych przedmiotów zaliczenia odbywają się jedynie w formie pisemnej.

Powodzenia!


TERMINY ZALICZEŃ

KLASA I

22.04              HISTORIA

22.04              INFORMATYKA

12.05              J.ANGIELSKI – ZALICZENIE PISEMNE

26.05              J.ANGIELSKI – ZALICZENIE USTNE OD GODZ.9.05

12.05              FIZYKA

10.06              J.POLSKI – ZALICZENIE PISEMNE

17.06              J.POLSKI – ZALICZENIE USTNE

09.06              MATEMATYKA – ZALICZENIE PISEMNE

16.06              MATEMATYKA – ZALICZENIE USTNE

16.06              PODSTAWY PRZESIĘBIORCZOŚCI

17.06              WOS godz. 9.05

KLASA II

27.05              HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

10.06.             J.POLSKI – ZALICZENIE PISEMNE

17.06              J.POLSKI        – ZALICZENIE USTNE

09.06              J.ANGIELSKI – ZALICZENIE PISEMNE

16.06              J.ANGIELSKI – ZALICZENIE USTNE

16.06              MATEMATYKA – ZALICZENIE PISEMNE

17.06              MATEMATYKA – ZALICZENIE USTNE OD GODZ. 10.00

KLASA III

21.04              MATEMATYKA – ZALICZENIE PISEMNE

22.04              MATEMATYKA – ZALICZENIE USTNE

21.04              J.POLSKI – ZALICZENIE PISEMNE

22.04              J.POLSKI        – ZALICZENIE USTNE

21.04              J.ANGIELSKI – ZALICZENIE PISEMNE

22.04              J.ANGIELSKI – ZALICZENIE USTNE